Friday, 22/02/2019 - 17:51|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học C Vĩnh Xương

Tặng quà GĐ chính sách

Thầy trò trường C Vĩnh Xương đến thăm và tặng quà 2 gi đình chính sách ở ấp 1 và ấp 5 xã Vĩnh Xương, để bài tỏ lòng nghi ân đối với những người đã có công với đất nước.

Thầy trò trường C Vĩnh Xương đến thăm và tặng quà 2 gi đình chính sách ở ấp 1 và ấp 5 xã Vĩnh Xương, để bài tỏ lòng nghi ân đối với những người đã có công với đất nước.